O kurzu

Co je rádcovský kurz?

Rádcovský kurz je jedna z prvních vzdělávacích akcí, na které může dítě ve skautu narazit. Jedná se o kurz pro děti ve věku okolo 12 - 14 let a je určen především těm dětem, které skaut baví a baví je i práce s dětmi (příprava her pro ostatní, péče o druhé, vedení skupiny apod.) Právě takové dovednosti má kurz za cíl v dítěti rozvinout a podpořit. Po absolvování kurzu bude mít dítě dobrý základ pro funkci družinového rádce (vedoucí kolektivu cca 6ti dětí) jako například schopnost práce v týmu, vedení skupiny lidí a zodpovědnost vůči sobě a ostatním. Jedná se o vzdělávací akci v Junáku - českém skautu a tak kurz neprobíhá pouze formou přednášek, ale je plný aktivit, her a úkolů, ve kterých často výukový záměr není zprvu zcela znatelný. Dítě tak nezíská pouze dovednosti a ispiraci, ale také spoustu zážitků a nových přátel.

A o čem je kurz Apollo?

Apollo je rádcovský kurz pořádaný Zlínskými skauty, převážně pro děti z Moravy. Kurz je určen pro chlapce i děvčata ve věku od 13 let a probíhá ve dvou jarních víkendech. Proč jen dva víkendy, když ostatní kurzy jsou často mnohem delší? Zastáváme názor, že rádcovský kurz by neměl být přehnaně dlouhý. Je to první zkušenost skautů se skautským vzděláváním a délka by neměla být odrazující. Také si myslíme, že ne každý účastník nutně musí po absolvování kurzu připravovat program pro družiny. Může najít zálibu i v jiných činnostech pro fungování oddílu. Naším cílem tak není vytvořit malou verzi čekatelských zkoušek (vyšší stupeň skautského vzdělání), ale seznámit skauty s pro ně dosud neznámým prostředím a pomoci jim najít, co je baví a čemu by se chtěli věnovat. V praxi to znamená, že se na kurzu děti setkají s vedením družiny, vymýšlením programu, základy hospodaření, podporou týmu a podobně.